Samenwerken: kennismakingsworkshop ‘RealDrives – drijfveren en samenwerken’

Samen werken vanuit drijfveren 

Iedereen heeft ervaring met samenwerken. Al op school moest je samen aan opdrachten werken, heel veel sporten doe je in teamverband en in je werk moet je regelmatig samen met collega’s de klus zien te klaren. Je kunt eigenlijk niet zonder samen te werken.
Soms loopt dat crescendo: je raakt steeds beter op elkaar ingespeeld, iedereen houdt zich aan de afspraken en doet zijn stinkende best om nog beter te presteren. Samen lever je resultaten af die je in je eentje nooit zou kunnen bereiken.
Andere keren gaat het veel minder goed. Je merkt dat je niet het beste uit elkaar haalt, dat iedereen zich vooral richt op de eigen taken, de communicatie stroef of oppervlakkig loopt enzovoorts. Het ziet er uit als dat voetbalteam dat zich door de wedstrijd heen sleept, waarbij het publiek steeds meer stilvalt.

Dat wil je natuurlijk niet.

Hoe krijg je een team zover dat ze de onderlinge samenwerking vlot trekken? Aan welke knoppen moet je dan draaien? Er zijn drie invalshoeken die een groep mensen helpen om hun samenwerking te versterken en verbeteren:

Ken je eigen en elkaar’s drijfveren. Drijfveren blijken in het gedrag van mensen een hele grote rol te spelen. Ze bepalen waarin mensen energie willen stoppen. Ze bepalen ten dele welke talenten mensen ontwikkelen en welk gedrag ze inzetten. Als je je collega kunt aanspelen op zijn drijfveren, maak je gebruik van zijn energie, motivatie en kracht. Met behulp van het model en de test RealDrives laten wij je zien waar jouw en je collega’s, drijfveren liggen. Hoe je collega’s van daaruit naar het team kijken en welk gedrag ze inzetten om invloed uit te oefenen.

Ken je eigen en elkaar’s talenten, persoonlijke kwaliteiten, deskundigheden en leerwensen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend maar in de praktijk zien we regelmatig dat mensen niet meer van elkaar weten dan ‘hij is verantwoordelijk voor …..’. Allerlei andere talenten, ervaring en deskundigheid blijfven zo onderbelicht.

Bespreek en spreek af met elkaar welke spelregels er in dit team gelden. Hoe ga je om met afspraken? Hoe ga je om met informatie? Hoe vaak en waarover is er overleg? Hoe kom je tot goede besluiten?

Deze drie invalshoeken sluiten naadloos aan bij de laatste inzichten over motivatie. Mensen zijn intern gemotiveerd als:
1. ze betrokkenheid ervaren, betrokken worden, zichzelf kunnen betrekken.
2. ze enige mate van vrijheid hebben om werk vanuit eigen drijfveren te doen.
3. ze hun talenten, kennis en kunde kunnen inzetten.

Wij kunnen met je team vanuit elk van deze drie invalshoeken aan de slag. Toch hebben we wel een voorkeur. In de praktijk merken we namelijk dat dat wat mensen drijft, wat ze echt graag willen een enorme rol speelt in een team. We starten een teambegeleiding dan ook graag vanuit die invalshoek.

Om daarmee kennis te maken hebben we de volgende workshop voor teams ontwikkeld.

Workshop ‘gedreven samenwerken’

  • Deze workshop duurt zo’n 3 uur.
  • Daarin maakt elke deelnemer een drijfveren quick scan
  • Vervolgens geven we een inleiding in drijfveren en in het RealDrives model
  • Aan de hand daarvan ontstaat er uitwisseling en dialoog; een ieders drijfveren worden zichtbaar en het gedrag dat mensen inzetten om hun doelen te realiseren wordt hierdoor begrijpelijk
  • Daarna onderzoeken we met het team ‘Hoe benut je elkaar op drijfveren dus sterktes?’.
  • En ‘Hoe dim je elkaar op drijfveren dus overdrijvingen?’.
  • We geven je als team de gelegenheid om met elkaar tot nieuwe werkafspraken te komen.

Welke resultaten willen wij je team met deze workshop leveren?

  • Je krijgt inzicht in de sterkste kracht van jezelf en van anderen: je drijfveren.
  • Je leert welk gedrag je met welk doel|drijfveer in kunt zetten
  • Je leert je collega’s beter begrijpen en aanspelen op hun kracht. Daarmee ga je als team beter samenwerken.

In de praktijk merken we dat het werken vanuit drijfveren en het RealDrives drijfveren model een team ook lucht en ruimte geeft. Juist door te zien dat iedereen zijn eigen set aan drijfveren heeft en daarmee zijn eigen talenten en valkuilen, geeft respect en relativering. Soms combineren we deze workshop met een ‘reality game‘, een simulatie waarin de drijfveren zichtbaar worden en geoefend kan worden met beïnvloedend gedrag.

Wil je graag meer weten?

Mail of bel ons voor een afspraak via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32.

Zou je graag persoonlijk mee willen doen aan een workshop over drijfveren? Kijk dan op deze pagina.

Meer lezen over drijfveren?

Dan kan oa hier. En op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen op deze website

Laat wat van je horen

*