Overzicht grotere leertrajecten

Sommige rollen in een organisatie heb je niet zo een twee drie onder de knie. Je moet een breed scala aan vaardigheden en kennis ontwikkelen om de rol met verve te kunnen vervullen.

Soms moet je een flinke stap in je ontwikkeling maken, om door te kunnen groeien naar echt senioriteit. Je moet een breed spectrum van talenten, vaardigheden en kunde ontwikkelen om echt senioriteit te hebben en uit te stralen.

De Kunst van Anders ontwikkelt graag dergelijke trajecten met haar klanten. We hebben daar veel ervaring in en we kunnen dat ook goed. De kracht van De Kunst van Anders aanpak, zit ‘m namelijk in de verbinding die we aangaan met onze deelnemers. Wij gunnen hen een flinke stap vooruit in hun ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om wat langere tijd met hen op te trekken. De gemakkelijkste manier, maar ook de duurste is dan om flink wat trainingsdagen in te zetten. Maar dat is lang niet altijd nodig en nuttig. We zetten onze creativiteit, resultaatgerichtheid en kostenbewustzijn in om dat elke keer vorm te geven. Op deze manier doen we dat al ruim vijftien jaar.

Daarbij

  • willen we dat werken en leren hand in hand gaan
  • werken we continu samen met onze opdrachtgevers
  • bieden we met training en coaching precies die handvatten en vaardigheden die ze voor hun rol en ontwikkeling nodig hebben
  • zoeken we naar mogelijkheden om interne deskundigheid en betrokkenheid te benutten voor het traject
  • en volgen en benutten we alle internetmogelijkheden om het leren te faciliteren en stimuleren.

We kunnen met de hand op ons hart zeggen, dat de trajecten die op de site beschreven worden, elk jaar verbeterd en vernieuwd zijn. En dat zorgt ervoor dat de meeste van deze trajecten vijf of meer keer zijn uitgevoerd. Omdat onze deelnemers en opdrachtgevers enthousiast waren over de aanpak en de resultaten van het traject.