CIO – traject voor high potentials

CIO staat voor competenties in ontwikkeling. Het programma was ontwikkeld voor 35+ professionals die een verdieping en verbreding zowel voor zichzelf als voor hun rol wilden. We hebben dit traject vanaf 1997 tot 2005 uitgevoerd. In totaal hebben er 7 keer 45 professionals aan deelgenomen.

Waarom was dit traject zo’n succes?
Het traject duurde ruim een jaar, was intensief en diepgaand. Daardoor konden de deelnemers een flinke stap in hun persoonlijke ontwikkeling maken. We gaven er acht tweedaagse trainingen die een actieve en persoonlijke benadering hadden. Elke training was rond een onderwerp gecentreerd: werkend leren, basis gesprekstechnieken, samenwerken, leidinggeven, onderhandelen etc.. Door de werkopdrachten en interne coaching gingen deelnemers actief in het dagelijks werk aan de slag.  Bovendien was de betrokkenheid van de organisatie groot.

Een paar reacties op de vraag die we jaren later stelden aan enkele deelnemers ‘wat heeft CIO je opgeleverd?’

  • In CIO heb ik veel over mezelf geleerd en die bagage helpt mij nog steeds in mijn dagelijks functioneren.
  • CIO heeft mij veel meer opgeleverd dan ik aanvankelijk dacht. .
  • Ik had van meet af een goed gevoel bij CIO. Ben het steeds meer gaan waarderen en gebruik het nog steeds in de praktijk. Als je nu ziet hoeveel tijd en energie er toen eigenlijk in het programma en de mensen is geïnvesteerd, dat kom je tegenwoordig steeds minder tegen. Volgens mij heb je altijd iets uit het CIO kunnen leren, bewust of onbewust.
  • Naast dat CIO mij in persoonlijke ontwikkeling en ervaring veel heeft gebracht, bewaar ik er ook nog steeds goede herinneringen aan. Een hele leuke groep collega’s. We hebben veel gedeeld met elkaar.
  • Geschikte competenties staan op een gelijkwaardige eerste plaats met kennis over de inhoud van je vakgebied. Naar mate ik langer werk, neemt de aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling weer toe. Het valt me op hoe vaak je dan terugkomt bij de stof die we in de CIO-leergang al aan de orde hadden.Het is dus een goede basis geweest, die ik inmiddels ook regelmatig toepas bij de begeleiding van anderen. Verder heb ik er vooral leren valsspelen bij de vele potjes Catan….
  • De CIO-leergang heeft mij in mijn ontwikkeling gestimuleerd. Geholpen met het maken van keuzes en daardoor mede bepaald waar ik nu sta. Niet alleen in het werk, maar ook als persoon. Misschien was ik zonder CIO ook hier terecht gekomen, maar had me dat veel meer hoofdbrekens, omwegen en dus energie gekost.
  • Wat mij betreft, ik denk dat ik veel kleinigheidjes heb gezien en gehoord. Maar die kleinigheidjes waren dan wel van wezenlijk belang.

    Het verschil tussen een bal op de paal of een doelpunt. Het scheelt weinig maar toch……

PS
Met uitvoeren van dit leertraject is het bureau De Kunst van Anders, ontstaan. Dat we gezamenlijk goed werk leveren, moge ook blijken uit het feit dat we ook na 15 jaar nog steeds werken voor deze opdrachtgever.