Coachend leidinggeven

Ben je ook leidinggevende van een team professionals? Zo’n team waarmee je geld verdient dankzij de kennis, kunde en ervaring van de teamleden. Zo’n team waarin leren, ontwikkelen en dus beter worden in je vak en als persoon belangrijk is, omdat dat is wat je kunt verkopen.  Om succesvol te zijn met een dergelijk team is het belangrijk dat je als leidinggevende weet hoe je leren en ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen faciliteert en stimuleert.

Wij hebben vanaf 2002 samen met HRD van Royal Haskoning (nu Royal Haskoning DHV) een traject ontwikkeld voor leidinggevenden waarin in ongeveer negen maanden tijd, leidinggevenden de in & outs van coachen onder de knie krijgen. Opdrachtgever en deelnemers zijn enthousiast over dit traject dat in de loop van de jaren natuurlijk op allerlei manieren vernieuwd is.

Een van onze opdrachtgevers was Annet van Duren. Zij zegt over ons:
Wilga Janssen excelleert in het trainerschap, door de deelnemers en de groep centraal te stellen. Ons leerproces en onze vragen, daar draait het om. Hierdoor sluit het aanbod aan bij de behoefte van de groep. Geen wonder dat wij uitstekende evaluaties terugkrijgen van de deelnemers.  A. (Annet) van Duren, Royal Haskoning, Learning & Development Manager.

Deelnemers van de training ‘coachend leidinggeven’ aan het woord

Van de training heb ik persoonlijk met name geleerd hoe meer structuur aan te brengen in gesprekken, niet alleen in de groep maar ook met medewerkers individueel. Ook heb ik geleerd een ietwat afwachtende houding aan te nemen en niet meteen in oplossingen te denken. Ik stel nu eerst vragen (dit kan altijd nog beter) in plaats van direct zelf oplossingen te geven. Ook probeer ik nu meer de medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
Zoals hierboven ook al een beetje aangegeven probeer ik de groep/medewerker meer zelf te laten nadenken. Met name over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ik ze vertel. Ik wil ze zelf meer initiatief laten nemen zodat ze kunnen leren van hun eigen ervaringen. Dit lukt natuurlijk niet altijd omdat ik er zelf ook niet altijd bewust mee bezig ben en aan denk.
Henry Pisters, Director Advisory Group – Regionale Stedelijke Infrastructuur at Royal Haskoning
Door deze training ben ik mij bewuster geworden van de impact die mijn werkwijze kan hebben op de ontwikkeling van mijn medewerkers. Ik kan nu gericht kiezen voor maatwerk in de aansturing die leidt tot de grootste winst in hun ontwikkeling terwijl de afbreukrisico’s voor de klant, de medewerker en voor het bedrijf beheerst blijven.
Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
De medewerkers opereren zelfstandiger. Zij nemen meer de eigen verantwoordelijkheid en hebben ook het vertrouwen dat zij waar dat nodig is gesteund worden. De werkhouding is wat pro-actiever geworden en men denkt ook meer na over de eigen ontwikkeling.
Barend Bekker; Hoofd adviesgroep Wegen / Hoofd vakgroep spoorse kunstwerken, Royal Haskoning
Ik ben me veel meer bewust van de manier waarop ik coach en mensen probeer verder te helpen. Hierdoor ben je ook in staat om meer maatwerk te leveren afhankelijk van de persoon waar het om gaat. Tevens is het onderdeel creeren van een team zeer inspirerend geweest. De technieken om tot het inzicht te komen hoe je de teamspirit kan verbeteren heeft mij zeer geholpen.
Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
Zoals gezegd een betere en meer efficiente/gerichtere manier van coachen. Ik heb concreet gemerkt dat coachen nu minder tijd vergt en effectiever is. Dit blijkt uit de resultaten van de coachingsgesprekken. Betreffende het creeren van teamspririt, het laatste blok, moeten de resultaten nog blijken. Wel heb ikzelf een kapstok om hieraan te werken.
Ir. N.A.P. (Niels) Lanser MBA, Planning & Transport, Director Advisory Group Regional & Urban Development, Haskoning Nederland B.V.

De trainingen heb ik altijd heel positief ervaren. Je geeft een duidelijke uitleg van de theoretische principes en weet die te koppelen aan aansprekende praktijksituaties. Hierdoor heb ik weer behoorlijk wat kennis en vaardigheden opgedaan. De terugkomdagen hebben hier zeker in sterke mate aan bijgedragen. Zowel de training als de terugkomdagen heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. Hierdoor ben ik beter in staat de ontwikkeling van mijn team te begeleiden. Door de meer coachende stijl van leiding geven komen mijn mensen veel zelfstandiger tot oplossingen van complexe uitdagingen.

Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd? Zie boven. Daarnaast is er gemiddeld 1 keer per maand een intervisie sessie die het team geheel zelfstandig uitvoert. Ze ervaren deze sessies als inspirerend en nuttig!
RD, manager