GIP – traject voor startende projectleiders

GIP is een van de trajecten die we in de loop van de jaren voor Grontmij ontwikkeld hebben. GIP staat voor Groeien In Projecten. In dit traject komen zaken aan bod die projectleiders tegenkomen in hun dagelijks werk. Niet zozeer de vakinhoudelijke zaken maar vooral het managen van projecten: communicatie, kostenbewust zijn, relatiebeheer, adviseren en commercieel bewustzijn. Dit traject hebben we 9 lichtingen uitgevoerd. Zo’n 500 medewerkers van Grontmij hebben dit programma gevolgd.

Uit de Opleidingsbrochure:

“Vanuit de (veelal) exacte opleidingsachtergrond en projectmatige wijze van werken binnen Grontmij zijn analyse en oplossingsgerichtheid sterk ontwikkeld. Hierdoor kunnen de aandacht voor interactie tussen mensen en de verbanden tussen (deel)problemen op de achtergrond raken. Om een volgende stap in jouw ontwikkeling als medewerker van Grontmij te kunnen maken, worden deze aspecten in toenemende mate belangrijk. Dit geldt zowel voor de adviseur of consultant als voor de medewerker met een oriëntatie op commercieel, project- en/of algemeen management.”

De deelnemers waren medewerkers met enige jaren ervaring, die allemaal toe waren aan de volgende stap in hun carrière: het zelfstandig leiden van projecten. In het traject werden ze ze zo veel mogelijk in simulaties gezet. Dat kan bijvoorbeeld in game-vorm, maar ook in de vorm van het trainen met acteurs. Er was ruimte om te experimenteren en regelmatig was er een grote spiegel die voorgehouden werd. De deelnemers werden met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan en coaching op het spoor van ontwikkeling van vaardigheden en attitudes gezet.

Het programma van GIP:

Workshop 1: Sturen op Resultaat
Deze workshop verschaft door middel van een game inzicht in het belang van ondernemerschap binnen de organisatie. Aspecten die in de game verwerkt zitten zijn:;
inzicht in klant-relatie management, beheersing van projecten in termen van tijd, geld, kwaliteit, infor¬matie en organisatie (sturing op resultaat), inzicht in klant-relatie management in termen van projectevaluatie en -afsluiting, meerwerk en doorschakelen.

Workshop 2: Communicatie: Feedback geven en ontvangen
Tijdens deze workshop gaan deelnemers aan de slag met aan en afspreken, feedback vragen, ontvangen en uiteindelijk ook geven. Door middel van concrete oefeningen gekoppeld aan beknopte theorie krijgen deelnemers een beeld van hoe ze zelf feedback geven en ontvangen. Ze brengen hun leerpunten op dit gebied in de praktijk.

Workshop 3: Samenwerken en kennis delen
Aan de hand van beknopte theorie over teamrollen, taak- en procesniveau, het overdragen van kennis, het delen van kennis en besluitvorming in een team worden in teamverband diverse buitenopdrachten uitgevoerd. Gedurende deze oefeningen ervaart steeds een deel van de groep het proces zelf, terwijl anderen observeren en feedback geven. Er is gelegenheid om diverse oefeningen te doen zodat iedereen zowel kan observeren als ervaren. De workshop einigt met een aantal concrete leerpunten en opdrachten aan jezelf om het leerproces op gang te houden.

Workshop 4: Financiële Analyse
Balans, Resultatenrekening en financiële positie
Deze workshop beoogt de kennis van financieel management op te frissen. Dit is een workshop die door de organisatie zelf wordt verzorgd.

Workshop 5: Klantgerichtheid en commercieel handelen
Communicatie in een commercieel gesprek. Bijvoorbeeld aan de hand van: Leren herkennen van de verschillende stijlen van beïnvloeding (waaronder interventietechnieken en De Roos van Leary) en kiezen van een eigen stijl, met behulp van oefeningen. Leren herkennen van signalen van de opdrachtgever en een “ja” genereren. Veel oefenen van gesprekken in een commerciële setting.