Onze aanpak bij een groter leertraject

Een groter (dus langer) leertraject staat of valt met een goede voorbereiding. Samen met HRM of HRD onderzoeken we de vragen, doelen en de kansen & beperkingen van de organisatie. Met die input bouwen we een traject. In eerste instantie op hoofdlijnen zodat we dat voor kunnen leggen aan deelnemers en andere belanghebbenden. Met hun input verbeteren we het traject en dan gaan we met de eerste activiteiten aan de slag. Al werkend, verbeteren en vernieuwen we het traject.

De Kunst van Anders ontwikkelt deze trajecten samen met haar klanten. De kracht van De Kunst van Anders aanpak, zit ‘m namelijk  in de verbinding die we aangaan met onze deelnemers en organisatie. Wij gunnen hen een flinke stap vooruit in hun ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk om wat langere tijd met hen op te trekken. Het is lang niet altijd nodig om daar veel trainingstijd aan kwijt te zijn. We zetten onze creativiteit, resultaatgerichtheid en kostenbewustzijn in om dat elke keer vorm te geven. Op deze manier doen we dat al ruim vijftien jaar.

Daarbij

  • willen we dat werken en leren hand in hand gaan
  • werken we continu samen met onze opdrachtgevers, leidinggevenden en interne coaches
  • bieden we met training en coaching precies die handvatten en vaardigheden die ze voor hun rol en ontwikkeling nodig hebben
  • zoeken we naar mogelijkheden om interne deskundigheid en betrokkenheid te benutten voor het traject
  • en volgen en benutten we alle internetmogelijkheden om het leren te faciliteren en stimuleren.

We kunnen met de hand op ons hart zeggen, dat de trajecten die op de site beschreven worden, elk jaar verbeterd en vernieuwd zijn. En dat zorgt ervoor dat de meeste van deze trajecten vijf of meer keer zijn uitgevoerd. Omdat onze deelnemers en opdrachtgevers enthousiast waren over de aanpak en de resultaten van het traject.

Al in 1992 schreef Robert Mager in zijn publicatie ‘What every manager should know about training’: ‘Succesful job performance  requires the following four conditions:

  • skills
  • an opportunity to perform
  • self-efficacy
  • a supportive environment.

Skills alone are not enough to guarantee performance.

Wij geven samen met onze deelnemers en opdrachtgevers dagelijks handen en voeten aan deze uitspraak.