MKB – groeien van MBO naar MBO+

Iedereen weet dat technologische vernieuwingen op dit moment razendsnel gaan. Dat heeft enorme consequenties voor organisaties, organisatievormen maar ook voor professionals. In marketingtermen: de productlevenscyclus verkleint, de halfwaardetijd van kennis daalt gestaag en product-/marktcombinaties komen en gaan. Als professional weet je eigenlijk zeker dat je vakspecialisme van dit moment over 5 tot 10 jaar niet meer bestaat. In elk geval niet meer in de vorm waarop je het nu uitvoert.

Hoe ga je daar mee om? Dat vraagstuk valt op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken te bezien.

  • Vanuit maatschappelijke invalshoek: Gaan we elke X jaar een nieuwe opleiding volgen? En zo ja, hoe bekostigen we dat dan?
  • Vanuit organisatieperspectief: Wil je medewerkers behouden of ontsla je ze als hun product-/marktcombinatie niet meer bestaat?
  • Vanuit het perspectief van de professional: Hoe speel je in op al die ontwikkelingen, terwijl je ook vandaag en morgen voldoende omzet moet maken?

Het MKB traject is ontstaan omdat onze opdrachtgever ziet dat de dienst-/marktcombinatie van deze groep MBO-ers binnen nu en enkele jaren niet meer verkoopbaar is. Tegelijkertijd wil de organisatie niet afwachten tot deze medewerkers, die tot nu toe met hart en ziel voor de organisatie werken, uitgerangeerd raken.

We voeren samen met de leidinggevenden, interne docenten en interne coaches een  werk-/leertraject uit met:

  • korte, praktische en praktijkgerichte workshops
  • praktijkopdrachten
  • directe begeleiding op het dagelijks werk
  • support van leidinggevenden.

Dit traject is daarmee een stap op het pad dat deze medewerkers moet helpen om te groeien naar hun volgende rol. Om zo weer een tijd interessant en op de markt te verkopen werk, te kunnen doen.