Rexel – sales en service in moeilijke markten

Samen met Marien Kempeneers van Rexel (advies en distributie van elektrotechnische materialen) ontwikkelden we een maatwerk trainingsprogramma voor sales en customercare managers en hun medewerkers van Rexel Nederland.

Kenmerkend voor de werkwijze die we hier volgen is het stapsgewijs bepalen wat precies de volgende fase is waarin de training zich bevindt. We bepalen vooraf de grote lijn en plannen een aantal bijeenkomsten met deelnemers. Daarna hebben we als trainers onderling, met de organisatie en met de leidinggevenden contact over de fijnafstelling van de training. Op deze manier ontstaat maatwerk waarin je als trainer in kan gaan op iets dat vorige week speelde.

Voor de medewerkers wordt deze training dicht bij hun werkplek verzorgd. We plannen een aantal korte bijeenkomsten, zodat het leereffect groot is, maar deelnemers niet lang van hun werkplek zijn. Voor elke bijeenkomst is er overleg met de managers van deze medewerkers. Ze worden sterk bij de invulling van de training betrokken zodat ze ook weten wat er besproken is. In de praktijk kan de manager de voortgang van de training monitoren en daarover terugkoppelen aan de trainers. Met als effect dat het rendement van de training omhoog gaat.