Meer over leren en presteren

Ook over leren, ontwikkelen, je talenten ontplooien, een toptalent worden etc. wordt regelmatig onderzoek gedaan. We willen je graag voorzien van interessante wetenswaardigheden op dat gebied. Een deel daarvan vindt je op deze pagina. Met een abonnement op onze gratis nieuwsbrief, houden we je ook op de hoogte.

Een (nieuw) vak of competentie leren

Annie Murphy Paul schreef over het leren in de klas een blog. Veel van de technieken die scholieren zouden kunnen gebruiken, kun je ook als volwassene inzetten om een nieuwe techniek, competentie of vak onder de knie te krijgen. Hieronder een aantal van haar tips.

  • Omdat je al wat werkervaring hebt, helpt het je om vragen te bedenken die je ofwel kunt stellen aan de trainer|docent|coach.
  • Ook is het leuk en leerzaam om te kijken of je met de nieuw opgedane inzichten en vaardigheden, je eigen werkproblemen beter of anders kunt aanpakken.
  • Op internet vindt je veel informatie over mindmapping. Deze techniek van schema’s, kleuren en plaatjes helpt je heel goed om beter te begrijpen waar de stof over gaat en om het beter te onthouden. Aantekeningen maken, helpen je sowieso goed om informatie te ordenen, te begrijpen en te onthouden.
  • Leren gaat gemakkelijker als je informatie koppelt aan wat je al weet. Zoek dus actief in je hoofd naar ervaring, kennis of inzichten waar je de nieuwe stof aan kunt ‘vastmaken’.
  • Leren is leuker en gemakkelijker als je dat samen met anderen doet. Bespreek je vragen of opdrachten dus met anderen.
  • Vraag regelmatig om concrete feedback op je resultaten of je opdrachten. Die feedback geeft je inzicht in waar je nog kunt verbeteren en wat je even kunt laten rusten.
  • Kijk elke week in je agenda wat je precies met de aangereikte stof kunt doen in die week. Maak concrete ‘doen’ afspraken met jezelf. Betrek daar ook anderen bij. Dat is voor jezelf een stok achter de deur en het is vaak ook gewoonweg veel leuker.
  • Ook zelf moeten uitleggen wat je in de training of cursus geleerd hebt, is een heel goede manier om stof onder de knie te krijgen.
  • Schrijf tijdens|na het oefenen en experimenteren je leervragen op zodat je ze een volgende keer (of per mail) aan je docent kunt stellen.
  • Jay Cross heeft veel onderzoek mbt leren gedaan. Hij zegt dat je beginnend bent in een vak of rol, je veel gebaat bent met formeel leren: gestructureerd, onder begeleiding en liefst in een groep. Dan leer je in een keer de goede basisvaardigheden waar je daarna op kunt voortbouwen.

Informeel leren

Pas als je de basisvaardigheden onder de knie hebt, wordt het steeds gemakkelijker om ook te leren in meer informele setting. Je weet nu immers welke vragen je moet stellen en hoe je de antwoorden moet interpreteren. Je kunt nu goed leren door af te kijken want je weet waar je op moet letten. Je leert ook gemakkelijker van je werk omdat je de feedback kunt plaatsen en zelf ook beter kunt reflecteren op hoe je iets aangepakt hebt. Ook als je meer in de fase van het informele leren bent, kun je je goed laten begeleiden. Wij noemen die vorm van begeleiden coachen of coachend trainen. Onze just in time trainingen, zijn speciaal voor deze fase van het leren gemaakt. Ook intervisie is een goede methode om bekwamer te worden. Er zijn allerlei digitale middelen die dit informeel leren kunnen ondersteunen waarbij social media als skype, Link, Mail, Whatsapp, Jammer etc. etc.  al regelmatig gebruikt worden bij onze klanten.  Bedenk: deze fase van leren stopt voor een professional nooit. Er blijven immers steeds nieuwe vraagstukken, nieuwe technieken, andere zienswijzen op je pad komen waarvoor je nieuwe denkwijzen en aanpakken nodig hebt!

Motivatie

Motivatie en drijfveren spelen een enorm belangrijke rol in leren en presteren.

In onderstaande animatiefilm wordt de motivatie-ABC van Dan Pink beeldend en heel helder uitgelegd aan de hand van allerlei onderzoek. De conclusie in het kort: mensen worden gemotiveerd door drie dingen:
Autonomie. Het gevoel zelf te kunnen beslissen over allerlei aspecten in het werk en in het leven. Zelf aan het stuur van je leven zitten.
Betrokkenheid.  Wij willen betrokken worden, mee kunnen denken en van betekenis zijn voor onze omgeving.
Competentie. We voelen ons gelukkig als we weten dat we competent zijn. En weten en merken dat we ons kunnen ontwikkelen. We worden|zijn opgewassen tegen de vragen, opdrachten en problemen die we op ons bordje krijgen.

Met onze aanpak dragen we bij aan jouw ABC en in onze aanpak gaan we uit van jouw ABC.

 

Angst

Angst voor ‘misschien wordt het niks’, ‘stel dat anderen het belachelijk vinden of mij belachelijk vinden’, ‘stel dat…’, houdt ons vaak tegen om in beweging te komen. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die ons als voorbeeld en stimulans kunnen dienen om onze eigen onzekerheid, spanning of angst onder ogen te zien. Om vervolgens, ondanks de spanning en onzekerheid toch aan de slag te gaan met dat wat we willen bereiken. Op internet zijn allerlei inspirerende filmpjes te vinden, waaronder deze:

 

Loslaten

Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen. Deze uitspraak komt van Søren Kierkegaard. Voor de meeste van ons heel herkenbaar. Als je iets bekends loslaat (oude gedachten, gewoonten, je huidige baan, vriendschappen etc. etc.) weet je nooit precies wat je ervoor in de plaats krijgt. Is dat nieuwe wel zoveel beter? En hoe krijg je dat nieuwe dan voor elkaar? En is dat nieuwe ook niet weer al heel snel oud en vertrouwd dus saai en in-perfect? Loslaten roept dus ook spanning op. Naast het verlangen naar het nieuwe. In onze begeleiding werken we ook vaak met verhalen en metaforen. Hieronder vind je een metafoor over loslaten.

Moela Nasroeddin is een leraar (een dwaze wijze) uit de soefi-traditie. Op een dag vroeg een leerling hem hoe hij zich kon bevrijden van de terugkerende negatieve gedachten waar hij zo’n last van had.  Nasroeddin stond op, rende naar de ingang van de tempel en pakte daar een van de pilaren vast, roepend: ‘Red mij van deze pilaar, red mij toch van deze pilaar!’  De man keek ontzet naar Moela, en riep: ‘Maar Moela toch, die pilaar heeft jou niet vast, jij houdt de pilaar zelf vast. Je kunt hem toch gewoon loslaten?’ ‘Juist’, zei de Moela. ‘Nu weet je alles wat je weten moet.’

Op zoek naar meer inspiratie?

Die vind je op deze pagina.

Vind je deze pagina interessant? Stuur ‘m door aan je vrienden of bekenden.