Onze waarborgen voor meetbaar en duurzaam trainingsresultaat

Je wilt graag resultaat zien van je training. Tijdens de training doe je nieuwe kennis en inzichten en vaardigheden op, waarmee je je werk met meer succes en plezier zou kunnen doen. Dat wil je terugzien in je praktijk. Je wilt een meetbaar trainingsresultaat, dat duurzaam is. Vergelijk het maar met sporten. Je hebt flink getraind en de tips van je trainer en coach opgevolgd. Je kunt dan in de wedstrijd merken dat je goed vooruit bent gegaan en dat hoor je ook terug van je medespelers en toeschouwers.

Je vraagt je natuurlijk af hoe wij jou kunnen garanderen dat de training zijn vruchten afwerpt. Wij doen de volgende zaken om er voor te zorgen dat jij je trainingsresultaat kunt realiseren.

  • Wij willen vooraf van je weten wat je persoonlijke verbeterpunten zijn. We willen ook weten welke verbeterpunten je omgeving voor je heeft. Dat kunnen we op verschillende manieren doen: we kunnen je testen; we organiseren assessment-games en/of we vragen je persoonlijk of schriftelijk naar de verbeterpunten. Soms hebben we ook een gesprek met jou en je leidinggevende om de doelen van het trainingsprogramma helder te maken.
  • We werken tijdens de training heel gericht aan je persoonlijke verbeterpunten. Zo weet je nog preciezer wat je te leren en te verbeteren hebt. En hoe je dat kunt doen.
  • In onze trainingen staat je dagelijks werk centraal. Door te werken met cases en opdrachten wordt helder voor je, op welke manieren je je werk met meer plezier en rendement kunt doen. We bieden je inzichten, modellen, handvatten maar vooral ook praktische toepassingstips. We kijken steeds met je naar 1. ‘Wat wil je met dit gedrag bereiken en lukt dat op deze manier?’, 2. ‘Zie je jezelf dit gedrag ook doen?‘ en  3. ‘Past dit gedrag ook in de je werkomgeving?’.  Zo weten we zeker dat je met je ook echt met alle tips en technieken aan de slag kunt.
  • Tijdens de training helpen we je om je verbeterpunten om te zetten in een persoonlijk actieplan waarmee je na de training aan de slag gaat. Door de koppeling van verbeterpunten aan een actieplan weten we zeker dat we in de training de goede dingen hebben gedaan.
  • Het actieplan helpt ook de leidinggevende of je werkplekcoach om je te begeleiden bij in de praktijk brengen van de verbetertips. Soms geven wij ook training op de werkplek zelf. Of we trainen je terwijl je je werk aan het uitvoeren bent.
  • Bij grotere leertrajecten organiseren we tussentijds drie-hoekgesprekken tussen deelnemer,leidinggevende|interne coach en onze trainers. Daarin worden verbeterpunten, actieplannen en de invulling van de trainingen besproken. De aandacht ligt dan vooral op  het dagelijkse leren, oefenen, uitproberen en de begeleiding daarvan.
  • Leren gaat niet vanzelf. Daarom helpen we je tussen de trainingsmoment en na de training met mails en/of persoonlijke coaching om het geleerde in de praktijk ook vol te houden. Onze vriendelijke volhardende support zorgt ervoor dat je ook echt gaat veranderen en nieuwe goede gewoonten ontwikkelt.

Natuurlijk werkt onze aanpak alleen als je als deelnemer ook echt wilt leren, verbeteren en vernieuwen. En als je werkt op een plek waar ook ruimte is om te leren, te oefenen of experimenteren. Maar dat spreekt eigenlijk vanzelf.

Weten is meer dan meten. In de woorden van Albert Einstein: ‘Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.’