Artikel: rendement van trainingen

Wat levert een training op?

Opvallend genoeg hebben economisch en sociale wetenschappers er pas de laatste jaren een antwoord op deze vraag weten te vinden. Dat hebben ze gedaan op grofweg twee manieren. De eerste is zowel het meest voorkomend als (voor werkgevers) het minst interessant, en focust zich op de salarisverandering die na een training optreedt. De achterliggende gedachte is dat die salariswijziging een reflectie is van de individuele productiviteitsverbetering als gevolg van de training.

Managementopleidingen zijn waardevol
Op deze manier berekend, blijken de effecten van de meeste cursussen al aanzienlijk. Vooral managementopleidingen lijken hun geld dubbel en dwars waard, met salarisstijgingen tot 18 procent. Maar ook andere trainingen hebben niet te versmaden salarisgroei tot gevolg: training ‘on the job’ levert voor mannen gemiddeld zo’n 3,6 procent extra op en voor vrouwen zelfs 4,8 procent. Off the job nemen die getallen zelfs toe tot 6,6 en 9,6 procent.

Investering rechtvaardig
Fijn voor de werknemer natuurlijk. Maar is daarmee ook de investering van de werkgever gerechtvaardigd? Of heeft hij alleen maar geld uitgegeven om iemand een tijd te missen en vervolgens meer salaris te mogen uitbetalen? Hier komen we wetenschappelijk op gladder ijs. Getrainde en opgeleide medewerkers zijn productiever, dat blijkt al snel. Maar hoevéél productiever? Dat kwantificeren blijft een helse klus.

Gelijk verdeeld
Eigenlijk zijn er maar twee goede studies voorhanden die werkelijk ingaan op de return on investment op de opleidingseuro. Ze gebruiken andere data en andere methoden, maar bereiken daarmee toch dezelfde inzichten. Het zijn inzichten die ook al doorschemerden toen we naar de cijfers over salarisontwikkeling en productiviteitstijging keken.

Weer wat geleerd
Wat blijkt eruit? De productiviteitsstijging is ongeveer tweemaal zo groot als de stijging in het loon. In andere woorden: opleiden loont. Voor de individuele ­werknemer, die er na zijn inspanningen in salaris op vooruit gaat. Voor de werkgever, die onder de streep een positief effect vindt van zijn uitgaven.

De in dit artikel aangehaalde onderzoeken zijn terug te vinden in een metastudie naar de effecten van opleiden en trainen in het in het vakblad Fiscal Study’s.
Overgenomen uit Management Team, september 2012.

PS
Weten is meer dan meten. In de woorden van Albert Einstein: ‘Not everything that counts can be counted, and not verything that can be counted counts.’

what if we train them