Beschrijving per onderwerp waarin we trainen

Je hebt je uitstekende vakbekwaamheid. Dat is je basis. Daarnaast heb je een breed scala aan persoonlijke vaardigheden nodig om succesvol te kunnen werken. Dat is in een moeilijkere markt nog belangrijker geworden. Onze trainingen helpen je bij het vergroten van je competenties op dit gebied. In de ruim vijftien jaar dat we dat doen, hebben we een groot aantal trainingen ontwikkeld. Op de volgende pagina’s geven we per onderwerp aan welke thema’s op dit moment zoal in die trainingen aan bod komen.

Maar… onze trainingen bewegen qua onderwerpen en aanpak mee met de vragen van onze opdrachtgevers en deelnemers. Om een voorbeeld te geven: door de financiële druk moeten adviseurs veel vaker onderhandelen over de uit te voeren activiteiten en te besteden tijd. Dus besteden we tegenwoordig in de trainingen adviesvaardigheden, ook aandacht aan onderhandelen. Terwijl dat acht jaar geleden geen enkel issue was. Zo krijgen onze deelnemers steeds trainingen die op maat van hun werkelijkheid gemaakt zijn.

En daar zijn wij dan weer trots op.