Beïnvloeden zonder macht | Cialdini en anderen in de praktijk

Deze training is een must voor elke professional die zijn persoonlijke invloed wil versterken zonder de inzet van hiërarchische macht. We bieden je namelijk inzichten in de achtergronden van menselijk gedrag en oefenen de praktische vaardigheden waarmee je het denken en doen van anderen beïnvloedt. We maken in deze training gebruik van recente wetenschappelijke (brein)onderzoeken waaronder die van R. Cialdini, K. McGonigal, C. Dweck en Ryan & Deci. Maar ook het rattengedrag zoals dat door Joep Schrijvers is beschreven, komt aan bod. Dat alles met als doel je te leren om beter te beïnvloeden zonder dat je macht(smiddelen) in hoeft te zetten.

In deze trainingen besteden we in elk geval aandacht aan de volgende praktische vaardigheden:

  • non-verbaal beïnvloeden
  • krachtig argumenteren
  • spelen met woorden
  • bouwen aan vertrouwen

De training wordt steeds aangepast aan de werkzaamheden en vragen van de deelnemers.

Cialdini heeft onderzoek gedaan aan de hand van de vraag ‘Wat maakt mensen volgzaam; hoe lok je volgzaamheid uit?’. Hij ontdekte dat er allerlei aspecten zijn die van mensen volgzame  types maakt. Vriendelijkheid en wederkerigheid zijn er daar twee van. In het onderstaande animatiefilmpje, door Cialdini zelf ingesproken, worden de aspecten verder toegelicht.