Coachen|adviseren voor HRM

HR adviseurs nemen een bijzondere plek in de organisatie in. Ze vervullen in hun adviesrol een breed scala aan taken. En switchen van uitvoerende vragen (welk formulier….) naar strategische vragen (strategische personeelsplanning). In hun rol wordt van hen vaak verwacht, dat ze ook coach en adviseur van managers|directeuren zijn. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Goede advies- en coachvaardigheden helpen hen om die rol met plezier en verve te vervullen. Wij leren hen in deze training de fijne kneepjes van het advies- en coachvak.

We besteden in de training coachen|adviseren voor HRM in elk geval aandacht aan

  • verschillende adviesrollen (expert, klankbord, schaker, handlanger)
  • coachen versus adviseren
  • de verschillende gespreksstijlen die hierbij horen
  • breedte en diepte vragen
  • analytisch luisteren en empathisch luisteren
  • de waarneming achter de waarneming horen en zien
  • balanceren met verantwoordelijkheid
  • procesgericht beïnvloeden
  • progressiegericht werken
  • oplossingsgericht werken

Deze training geven we aan groepen HRM adviseurs van grotere organisaties. We maken de training op maat van de rol die deze adviseurs vervullen en de vragen die ze daarover hebben.