Lastige gesprekken

Terwijl je ene gesprek als gesmeerd loopt, gaat het andere gesprek stroef, moeizaam, rommelig of bozig. Waar zit ‘m dat in? Wat gebeurt er vooraf en in het gesprek waardoor je geen stap verder komt? Hoe kun je voorkomen dat het gesprek in het slop raakt? Hoe kom je weer uit hetslop? Dat zijn de vraagstukken waarmee we in deze training aan de slag gaan.

Onderwerpen in deze training zijn meestal:

  • actie <=> reactie; hoe infecteer je elkaar
  • inhoud, relatie, emotie en structuur lagen in een gesprek
  • emoties en hoe er mee om te gaat
  • machtsgedrag en hoe je er mee om kunt gaan
  • structuur en sturing in een gesprek
  • beïnvloedingsstijlen
  • hoe breng je slecht nieuws
  • hoe geef je goed feedback

Aan de hand van de cases en vragen van de deelnemers maken we een programma op maat. In deze training werken we altijd met ervaren trainingsacteurs. Zij zetten het gedrag van je gesprekspartner neer en geven je daardoor de ruimte om te experimenteren, variëren en oefenen met je eigen aanpak.

In onze ogen is er niet één goede aanpak. Jouw doelen en je persoonlijke stijl staan centraal in onze aanpak. Wij geven je inzichten in oorzaken van gedrag en in manieren om invloed uit te oefenen. Met die aanvulling van je gesprekken-gereedschapskist voel je je steviger staan, wordt je flexibeler in je gespreksvoering en daardoor wordt je rendement van een gesprek ook groter.