Leidinggeven met afspreken & aanspreken

Leiderschap en leidinggeven. Geen onderwerp waarover zoveel geschreven en zo vaak gepraat wordt. Gelukkig is er een thema binnen leiderschap waar we het altijd weer over eens zijn: medewerkers gedijen bij aandacht. Een goede cyclus van gesprekken zorgt ervoor dat de aandacht zich gestructureerd richt op de prestaties en het plezier in het werk. Wij helpen leidinggevenden bij het ontwikkelen van de gespreks-attitudes en -vaardigheden die nodig zijn voor deze cyclus van afspreken, bespreken en aanspreken.

We doen dat met programma’s die afgestemd zijn op de HR methodieken & – middelen van de eigen organisatie.

Voorbeeld
Een organisatie kent door het jaar heen drie verschillende gesprekken: het jaargesprek (een beoordelingsgesprek), het doelgesprek (de afspraken voor het nieuwe jaar) en coachgesprekken (tussentijdse voortgangsgesprekken). Elk gesprek kent zijn eigen focus en aanpak. Wij trainen & coachen leidinggevenden op drie momenten in het jaar, gericht op de gesprekken die dan op de planning staan.