Leidinggeven: coachen voor leidinggevenden

Ben je leidinggevende? Heb je professionals in je team die zich moeten (& willen) ontwikkelen om te kunnen blijven presteren? Is het ook je taak om hen te begeleiden bij dat leren en ontwikkelen? Dan is deze training geknipt voor je. Wij leren je namelijk hoe je een professional zowel steunt en stimuleert in het leren als begeleidt bij het onder de knie krijgen van nieuwe kunde.

We gebruiken weliswaar de term ‘coachend leidinggeven’ maar eigenlijk besteden we m.n. aandacht aan twee technieken die bij het leren van groot belang zijn:

  • instrueren ofwel helpen bij het onder de knie krijgen van de basiskunde. En dan ook nog zo uitgevoerd dat het aansluit bij hoe jij en jouw bedrijf dat willen hebben.
  • coachen ofwel helpen om vanuit die basiskunde steeds zelf steeds moeilijkere vragen en opdrachten uit te kunnen voeren en daar van te leren.

Onderwerpen die in deze training vaak aanbod komen zijn:
leren, werkend leren, een persoonlijk ontwikkelplan (POP), steun en stimulans, feedback, uitdagen, je neus stoten of behoeden voor al te grote missers, verschillende coachtechnieken, denkstijlen (metaprofielen), drijfveren (RealDrives).

Voorbeeld
Je hebt in je team een adviseur. In het adviesvak is hij bekwaam. En hij vindt het leuk om te doen. In jouw team kunnen adviseurs doorgroeien naar projectleider en je hebt met deze adviseur afgesproken dat hij dat pad op gaat. Maar hoe kun je hem daar het beste in faciliteren?
Op die vraag geven wij met deze training het antwoord.