De professional als coach?, met ons praktische ’train de coach’ programma

Waarom dit traject? 
In je organisatie draait het om kennis. Je hebt professionals in huis. En je vraagt je regelmatig af op welke wijze kennis behouden kan blijven, kan groeien en overgedragen kan worden. Als ervaren professional word je regelmatig gevraagd om starters in jouw vakgebied in te werken. Ze bij de hand te nemen, zo gezegd. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Zo dat het je niet te veel tijd kost en jou en de starter snel wat oplevert?

Gelukkig……………………
Professionals houden van hun vak. Ze praten er graag over. Veel van hen vinden het ook leuk om hun onervarenere collega’s wijzer te maken in hun vak. Maar hoe? Hoe doe je het zo, dat je samen (coach en lerende) voortgang ziet, er plezier in hebt en dat het past binnen je planning en doelstellingen. Professionals willen vanuit hun enthousiasme nog wel eens kiezen voor strategieën als ‘vertellen hoe het moet’. En dat blijkt in de praktijk niet zo effectief te zijn. Vandaar dat wij al jarenlang ervaren professionals begeleiden in het zich eigen maken van een van onze begeleidingsvormen: coachen.

Wat levert het op?
Inzicht in de manieren waarop mensen in hun werk leren en in de wijzen waarop je dat werkend leren van je onervarenere collega kunt begeleiden. En vaardigheden om die inzichten in de praktijk te brengen. Omdat deze ervaren professionals graag willen coachen gaan ze daarmee actief aan de slag. Waardoor kennis gaat rondzingen in de organisatie en klanten en omzet erop vooruitgaan.

Hoe doen wij dat?
De coachcompetenties waaraan we werken zijn:

 • begeleiden van leerprocessen
 • gerichtheid op de werkcontext
 • resultaat/doelgerichtheid
 • gerichtheid op zelfsturing & eigen verantwoordelijkheid in werken/leren
 • gespreksvaardigheden voor het coachgesprek
 • professioneel werken.

Onze aanpak
We zetten een mix van verschillende begeleidingsvormen in: trainen, coachen, intervisie, werk-/leeropdrachten, e-coaching etc.
De kracht onze aanpak zit ‘m in:

 • Dat we in ons eigen coachende gedrag laten zien, hoe coachen werkt.
 • De aansluiting bij de leerstijl van de deelnemer en de werkstijl in de organisatie.
 • De praktische opdrachten waarin we handvatten (modellen) aan de werksituatie verbinden.
 • Onze persoonlijke, betrokken en inspirerende begeleiders.
 • De continuïteit in de begeleiding door contacten tussen de workshops in.

We werken vooral voor bedrijven waar technisch professionals hun kennis inzetten en ontwikkelen ten behoeve van vraagstukken van opdrachtgevers. Dit leertraject voeren vanaf 2001 in diverse varianten uit.

Een traject voor uw organisatie?
U kunt mij – Wilga Janssen – mailen of bellen om in een oriënterend gesprek te onderzoeken op 06 – 55 79 78 32 of w.janssen@dekunstvananders.nl