Persoonlijk meesterschap

Je zelf kennen. Weten wat je drijft en ambieert. Weten waar je kwaliteiten liggen. Wat je valkuilen en schaduwkanten zijn. Hoe anderen je beleven. Waar je je inspiratie vandaan haalt. Hoe je komt tot meer zelfdiscipline en zelfsturing. Hoe je stap voor stap het realiseren van je dromen, idealen en ambities dichterbij komt. Hoe je moedig blijft en je eigen weg gaat. Hoe je je verbindt met anderen om tot komen tot grootse daden. Dat zijn de centrale thema’s in dit traject. Want alhoewel dit onderwerp tussen de trainingen staat, is het eigenlijk een levenslange leerschool. En gelukkig maar want het leven wordt bijzonder saai als er niets spannends meer zou gebeuren. Of om met Nelson Mandela te spreken: ’there is no passion to be found in settling for a life that is less than the one you are capable of living’.

We maken in deze training gebruik van heel veel verschillende invalshoeken en auteurs:

  • Covey geeft een mooie basis voor deze training
  • veel filosofen hebben inspiratie en handvatten biedende testen geschreven
  • drijfveren- en andere motivatieonderzoeken als RealDrives
  • het kernkwaliteitenmodel van Offman geeft inzicht in kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
  • de logische niveaus van Bateson en Dilts
  • testen van Testlokaal mbt competenties, persoonlijkheidsstructuur (Big 5)
  • storytelling
  • heldenverhalen en symboliek
  • en we besteden veel aandacht aan gedachtepatronen.

Deelnemers volgen deze training meestal in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Deze trainingsdagen helpen hen om beter zicht te krijgen in waar ze nu staan, waar hun ambities en kracht liggen en waar ze de komende jaren naar toe willen groeien. Hun persoonlijke mentale weerbaarheid groeit er door. Ze staan steviger in hun schoenen en laten dat ook zien aan de buitenwereld. Die doet vervolgens een beroep op die zichtbare motivatie en talenten. Waardoor een zichzelf versterkend patroon ontstaat.

We voegen ook regelmatig onderwerpen en invalshoeken van deze training in andere trainingsprogramma’s – zoals die voor leidinggevenden – in.

Humor en relativeringsvermogen vinden wij de basis van Persoonlijk Meesterschap. Sigmund (Peter de Wit in de Volkskrant) zet onze egoaspecten regelmatig op humoristische wijze in de spotlights. Zo ook in deze strip:

sig130907

Persoonlijk meesterschap draagt de uitdaging van de reis van een held in zich mee. Een held, ook een kleine held, durft (of moet) van het gebaande pad af en al vallend en opstaand leren van alles wat dan op het pad komt. Wij mensen worden geraakt en geïnspireerd door helden omdat ze ons laten zien dat het mogelijk is om het onmogelijke (deels) te realiseren.  In onze trainingen over persoonlijk meesterschap en leiderschap werken we ook met de inspiratie die helden, symbolen en gebeurtenissen je bieden. De onderstaande video laat de kernaspecten van elke heldenreis zien.

Mensen worden geïnspireerd door ideeën en daden van andere mensen. Dat kunnen grote en kleine uitspraken of daden van je buurman/buurvrouw zijn, of van een collega of vriend en ook van een bekende wereldburger. Zoals Steve Jobs. Vooral zijn onderstaande presentatie biedt inspiratie.

Soms draait het ook om denken buiten de gebaande paden, zoeken naar mogelijkheden om een probleem op een andere manier op te lossen, te kijken naar wat je zelf kunt doen in plaats van je af te vragen ‘wie dit moet oplossen’.  Dit filmpje houdt je wat dit betreft ‘bij de les’.