Adviesvaardigheden

Adviseren… Hannah Nathans noemt het in haar boek ‘het tweede beroep’.  En voor veel professionals is dat heel herkenbaar omdat ze hun vakkennis en ervaring inzetten om klanten te adviseren. Als die klanten het advies opvolgen, kunnen ze hun probleem oplossen. En in dat ‘als ze het advies opvolgen’ zit ‘m vaak de kneep. Adviseren is een vak apart. Het vraagt inzicht in de achtergronden van menselijk gedrag, inzichten in het adviesproces en een breed scala aan adviesgespreksvaardigheden.

In onze trainingen geven we professionals die mix van inzichten en vaardigheden mee zodat ze veel beter ‘zien’ wat er in hun adviestrajecten gebeurt en hoe zij daar met hun doen en laten invloed op kunnen uitoefenen.

Onderwerpen die in de training adviesvaardigheden naar voren komen zijn zoal:

  • adviesrollen (klankbord, coach, expert, handlanger)
  • de vraag achter de vraag
  • balans tussen wat de klant vraagt en wat je als deskundige vindt dat nodig is
  • afspraken blijken soms geen afspraken te zijn
  • onderhandelen met behoud van relatie
  • je presenteren als expert
  • je advies helder over de bühne krijgen
  • versterken van de klantrelatie

Uiteraard maken we steeds een training op maat van vragen van de deelnemers en de opdrachtgever.

Meer weten?
Mail of bel ons.