Conflicthantering

Wrijving, spanning, irritatie, ruzie, conflict…  einde van de samenwerking.

Enerzijds wil je dat slot graag voorkomen, anderzijds wil je ook goed zorgen voor je eigen belangen en de organisatiebelangen die je dient. In deze training geven we je inzichten en handvatten om zorgvuldig met de dagelijkse verschillen van mening en belang om te gaan. Zodat de kans op behoud van een goede samenwerking zo groot mogelijk is terwijl je toch je belangen en doelen realiseert. We focussen daarom in deze training op twee invalshoeken:
hoe sta je zelf in deze situaties, wat is je eigen stijl van omgaan met tegenstellingen en welke effecten heeft dat op de ander?
welke mogelijkheden om invloed uit te oefen heb je, zodat je kans van slagen zo groot mogelijk is?

In deze training maken we onder andere gebruik van
de Roos van Leary
het Thomas Kilmann model
de escalatieladder van Glazl
het binnen-buitenmodel & buiten-binnenmodel
stress-reductietechnieken

MAAR: centraal staan de vragen en situaties van onze deelnemers. De modellen en technieken blijven handvatten die je helpen om de situatie beter te begrijpen en analyseren en je eigen gedrag te kunnen sturen. Dus bieden we je juist die handvatten aan die bij je vraag passen. Niet meer en niet minder.