Intervisie begeleiding en training

Ben je met een groep min of meer gelijkgestemde collega’s? En op zoek naar handvatten om beter en meer te leren van elkaar? Intervisie is een gemakkelijke, leerzame en leuke manier om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij het oplossen van allerlei problemen.

Intervisie is het op gestructureerde manier bespreken met elkaar, van persoon- en functiegebonden vraagstukken. Je doet een beroep op je collega’s om met je mee te kijken en denken. Enerzijds helpen die collega’s je omdat ze vragen stellen over de situatie en je daardoor aan het nadenken brengen over invalshoeken die je zelf over het hoofd had gezien. Anderzijds helpen ze je met hun ideeën voor een aanpak. Je komt op die manier tot nieuwe inzichten en tot een andere aanpak. Omdat intervisiegroepen regelmatig bij elkaar komen, ben je de ene keer inbrenger van een vraagstuk en de andere keer helper.

Om dat voor elkaar te krijgen kent intervisie een aantal uitgangspunten en stelregels. Een uitgangspunt is dat er altijd meerdere antwoorden op een vraag zijn en er dus geen enig echt goed antwoord is. Een stelregel is dat je eerst de situatie moet onderzoeken voordat je met nieuwe ideeën kunt komen.

Wij begeleiden op verschillende manieren intervisievragen

  • We begeleiden zelf intervisiegroepen.
  • We trainen professionals, HRMers en leidinggevenden om zelf intervisiegroepen te begeleiden.
  • We coachen (soms op afstand) intervisiebegeleiders.

Wil je graag weten hoe wij jou en je organisatie kunnen helpen met intervisie? Neem contact op.