Leidinggeven: situationeel Leidinggeven

In de training Situationeel Leidinggeven gebruiken we het model van Hersey en Blanchard (de grondleggers van het model) als basis. Van daaruit gaan we aan de hand van de leiderschapsvisie van de organisatie en thema’s van de deelnemers een keur van vraagstukken langs. Die vraagstukken draaien altijd om concrete medewerkers en dragen thema’s in zich als:
Hoe laat je iemand leren?
Wat speelt er bij niet gemotiveerd zijn?
Wat doe ik met iemand die er net niet de kantjes vanaf loopt?
Hoe delegeer ik zo dat het eindresultaat ook past bij wat ik nodig heb?
Wanneer kan ik iemand ‘los laten’?
Hoe benut ik de ervaring en kennis van mijn senioren beter?
Hoe ga ik om met de medewerker die door mijn voorganger de hemel in geprezen is?
Hoe ga ik om met de grote verschillen in mijn team?

Door met concrete vraagstukken aan de slag te gaan, bieden we deelnemers niet alleen nieuwe denkkaders waardoor gedrag beter (be-)grijpbaar wordt. We bieden hen ook praktische handvatten om met de situaties om te gaan. Daardoor gaan ze beter begrijpen wat er aan de hand is en hoe zij als leidinggevende met hun eigen gedrag invloed kunnen uitoefenen. En dat was precies waar het Hersey en Blanchard om ging: een flexibele stijl van leidinggeven waardoor medewerkers met plezier presteren en door hun taken groeien en bloeien.