Leiding geven aan een team

Als je leiding geeft aan een team, een groep medewerkers die moeten samenwerken om een doel te realiseren, ben je op twee niveaus aan het schakelen en sturen. Je kunt op individueel niveau je invloed inzetten en je kunt het team als geheel aanspreken. Als je dat laatste wilt doen, vraagt dat om inzicht in groepsprocessen en hoe je die kunt beïnvloeden. Met deze training geven we je die handvatten mee, laten je aan de hand van (outdoor) opdrachten oefenen en zorgen ervoor dat je feedback krijgt op je persoonlijke stijl van leidinggeven. En, in onze ogen heel belangrijk, je leert een groep observeren en benoemen wat je waarneemt aan gedrag en effecten daarvan. Wij vinden dat voor een teamleider heel belangrijk om de simpele reden dat je pas gericht invloed kunt uitoefenen, als je gedrag en effect daarvan waargenomen hebt.

In deze training besteden aandacht aan:

  • van troep naar groep naar team groeien
  • de rol van helderheid, focus en koers
  • formeel en informeel leiderschap
  • voorgrond en achtergrond leiderschap
  • autonomie, betrokkenheid en inzet van competentie
  • van spanning naar conflict in het team

Bij veel van onze klanten werken mensen samen in projectteams. Deze training wordt dan ook regelmatig gevolgd door projectleiders. Uiteraard maken we in deze training een mix van de in onze ogen noodzakelijke inzichten en vaardigheden en de eigen vragen van de deelnemers.