Vergaderen – samen tot effectieve besluiten komen

Wij schijnen het land te zijn waar het meest vergaderd wordt. Waarschijnlijk is dat een onderdeel van onze poldercultuur. Zoals met vele zaken, wordt ook het polderen en daarmee vergaderen zowel bejubeld als verguisd. Er komen mensen uit andere landen bij ons kijken hoe wij met het polderen tot goede gezamenlijke besluitvorming komen en om daarvan te leren voor hun eigen besluitvorming. En zelf klagen we regelmatig dat vergaderingen langdradig zijn, nergens toe leiden, dat alle onderwerpen drie keer terug komen en er geen besluiten genomen worden. Conclusie: vergaderen is belangrijk om tot gezamenlijke besluitvorming te komen, maar je moet het wel effectief en efficiënt doen.

In een goede vergadering, spelen alle deelnemers een rol. Daarom focussen we in onze trainingen niet alleen op de voorzitter. We vinden dat ook de andere deelnemers verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit van besluiten en het vergaderproces. Daarom besteden we in onze trainingen aandacht aan:

  • groepsprocessen – organisatie|teamcultuur
  • presenteren
  • argumenteren
  • voorzitten
  • vormen van besluitvorming
  • notulen en actielijsten
  • belangen, posities, onderhandelen
  • dwarsliggers en ander verstorend gedrag.

We maken een programma dat past bij de doelen en cultuur van de opdrachtgever en deelnemers. Aan de hand van cases, een game of eigen vergaderpunten trainen we de benodigde inzichten en vaardigheden. Zo dat deelnemers op het einde van de dag met de aangevulde gereedschappenkist in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.