Onderzoek vitale organisaties en vitale teams.

Vitaliteit. Bij het begrip ‘vitale mensen’ hebben de meeste van ons beelden, gedachten en gevoelens. Er wordt veel onderzoek gedaan naar persoonlijke vitaliteit. De output van die onderzoeken hebben wij gebundeld in de persoonlijke vitaliteitsaanjager waar een scan en persoonlijke coaching bij hoort. Daarover kun je op deze pagina meer lezen.

Ook de vitaliteit van teams en organisaties staat in de belangstelling. Zo wordt hier aandacht aan besteed in onderzoeken van het RIVM en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Men verwacht dat vitaliteit een belangrijke indicator is voor het aanboren van kracht om uit de huidige problemen te raken en te groeien en bloeien. En er zijn ook nog veel vragen: Wat is dat eigenlijk ’team-vitaliteit en organisatie-vitaliteit’? Wat maakt teams en organisaties vitaal? Welke elementen spelen daar een rol in? Kun je die effectief beïnvloeden? En zo ja, hoe dan? Wat levert het op?

Voor ons staat team- en organisatie-vitaliteit voor een situatie waarin het werk, de energie, de inspiratie, de ideeën van het team|de organisatie soepel stromen. Waardoor mensen met plezier en succes hun werk doen. Waardoor de buitenwereld ervaart dat het sprankelt en stroomt in die organisatie. En waardoor klanten, partners in de keten, potentiële werknemers zich er graag mee verbinden. En waardoor innovatie gemakkelijk kans krijgt.

We weten dat elementen als invloed op je werk, werk doen dat er toe doet, prettige collega’s, goede middelen en structuren, een fijne baas, boeiend werk, een goede balans tussen werk en privé elementen zijn die daar toe bijdragen. Maar hoe het precies zit in Nederland, weten we niet. Dat verdient verder onderzoek.

Onderzoek vitale organisaties en vitale teams

Vanaf juni 2014 voeren we gesprekken met directeuren en HR Managers over team | organisatie vitaliteit.  We bespreken met hen wat belangrijke aspecten zijn van vitaliteit, hoe je het herkent, waar je het waarde ziet toevoegen en waar je het meer zou willen. Wij brengen in dat gesprek onze ervaring en ideeën mbt tot team|organisatie vitaliteit in. Omdat wij er van overtuigd zijn dat alleen door het gezamenlijk verkennen van het onderwerp, het bij elkaar brengen van succes- en faalverhalen, het mogelijk is te komen tot invalshoeken & ideeën waarmee jij en anderen verder kunnen. De uitkomsten van onze eerste dertig gesprekken hebben we gebundeld en in de vorm van een interactief seminar met de deelnemers aan het onderzoek, besproken.

Daarmee heeft het model en de aanpak die we ontwikkeld hebben een stevig basis gekregen.

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

Met onze team-|organisatievitaliteitsaanjager ©  helpen we het team|de organisatie om inzicht te krijgen in de factoren die de vitaliteit aanjagen en de vitaliteit belemmeren. We kijken naar vijf hoofdthema’s:

  • Missie en meerwaarde
  • Zakelijke verbindingen & inbedding
  • Uitvoerings- & innovatiekracht
  • Energie & leiderschap
  • Structuren & middelen.

Per hoofdthema hebben we zes vragen. Aan de hand van 30 invalshoeken kunnen we dus een eerste indruk van de vitaliteit van team|organisatie genereren. Door die vervolgens in dialoog met team|organisatie uit te diepen, ontstaan inzichten in de aspecten die de vitaliteit van dit moment het meest in ++ of in — zin beïnvloeden. In elke groep waarmee we werkten, ontstaat door dat overzicht en die inzichten het gevoel ‘weer grip te krijgen‘. Waardoor bijna als vanzelf ook ideeën ontstaan om die aspecten aan te pakken. Zo ontstaat er beweging die de vitaliteit van team|organisatie weer aanjaagt. Dan houdt het natuurlijk niet op. Vitale teams en vitale organisaties blijven alleen bestaan als je daar met elkaar energiek aan werkt. En blijft werken.

Op dit moment doen we pilot met teams die hun gezamenlijke vitaliteit verder willen versterken. Ook die pilots geven input, versterking en aanvulling voor de team | organisatie vitaliteitsaanjager.

We willen graag in contact komen met directeuren en leidinggevenden om onze ideeën en aanpak voor te leggen. Ben je zelf zo iemand of ken je zo iemand? Laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak.

Wilga Janssen, De Kunst van Anders
Hildegonde Mostert, PRCL

PS

Welke organisaties in Nederland zou jij willen nomineren als vitale organisatie?
Van welke organisatie zou jij graag het geheim willen weten hoe ze het lukt om aan die uitstraling komen?

Laat het ons weten.

Hoe staat het met jouw persoonlijke vitaliteit?

Zou je graag willen weten hoe het met je persoonlijke vitaliteit staat? Lees dan hier verder.

Vind je dit onderzoek en onze aanpak interessant voor anderen? Stuur het dan door.

Laat wat van je horen

*