Vitale teams | vitale organisaties: gedrag en de context

De context heeft een grote invloed op hoe iemand zich gedraagt. We denken vaak dat we zelf bepalen hoe we ons gedragen, maar dat is maar ten dele waar. Voor medewerkers bestaat de context uit de collega’s, de leidinggevende, de werkplek en de middelen. Als de context invloed heeft op hoe een medewerker zich gedraagt, dan is het interessant om te kijken welke interventies in de context invloed hebben op het gedrag van de medewerker.

Een grote valkuil bij deze manier van kijken is het ‘maakbaarheidsdenken’. Al te vaak verwachten (of hopen) mensen dat het effect van een interventie|veranderactie precies te voorspellen is. Dat mensen precies het gewenste gedrag laten zien als je als organisatie of manager Z,Y en A graag wilt. Voorbeeld: dat je verwacht dat als je na 10 jaar directief sturen, tegen de teams zegt dat ze vanaf nu zelfsturend mogen zijn & ze daarin ook nog twee dagen traint, dat ze dan als in een wonder, zonder enig probleem of gedoe zelfsturend zijn. Ik overdrijf natuurlijk maar toch… En eerlijk gezegd, zou ik ook niet graag willen dat mensen als makke schapen keurig elke ingezette interventie volgen. Al dat stilzwijgend volgzame gedrag  kan per slot ook heel wat negatieve resultaten opleveren.

Contextaspecten

Dat neemt niet weg dat, omdat de context grote invloed heeft op hoe iemand zich gedraagt,  het reuze interessant is om steeds opnieuw te kijken hoe je met contextingrepen, veranderingen de goede richting uit stimuleert. Denk hierbij aan:

 • Wat gebeurt er als een nieuw automatiseringspakket invoert?
 • Wat gebeurt er als je ‘gedrag X’ regelmatig met complimenten beloont?
 • Wat gebeurt er als je planten en bloemen in een ruimte zet, muren oranje schildert, gezamenlijk pauze houdt?
 • Wat gebeurt er als je je team voorziet van alle informatie, ook over hoe andere teams het doen?
 • Wat gebeurt er als je stuurt op heldere afspraken en alle activiteiten en resultaten zichtbaar maakt voor iedereen?
 • Wat gebeurt er als je klanten veel meer betrekt bij je organisatie en team?

Peeters, A&O psycholoog en onderzoeker van de UU zegt dat er veel aanwijzingen zijn dat productiviteit en dus vitaliteit meer wordt beïnvloed door de aard van het werk dan door de persoonlijkheid. Natuurlijk speelt de intrinsieke motivatie ook een belangrijke rol en natuurlijk moet er een match zijn tussen de taken en de persoon. Maar meteen daarna ontstaat de vraag ‘in welke context is deze medewerker het meest vitaal en productief?’.

De vitaliteitsaanjager©

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

Onze vitaliteitsaanjager© helpt een team om samen te onderzoeken welke aspecten verandering of ontwikkeling nodig hebben om op die manier de teamvitaliteit te verhogen. Dat doen we omdat vitaliteit de basis is voor productiviteit en resultaat. De vitaliteitsaanjager kent vijf invalshoeken en elke invalshoek heeft zes aspecten. Door het beantwoorden van deze dertig stellingen ontstaat een genuanceerd inzicht in de vitaliteitsaanjagende elementen. Daarmee kun je als team zelf snel aan de slag. Meer informatie over de teamvitaliteit vind je in dit artikel.

De 6 van Cialdini

Cialdini heeft onderzoek gedaan aan de hand van de vraag ‘hoe komen mensen tot volgzaamheid’. Hij deed dat onderzoek omdat hij mensen graag bewust wilde maken van hun onnadenkende volgzaamheid.  Hij ontdekte zes belangrijke aspecten:

 • Sympathie. Vriendschap beïnvloedt mensen. Benadruk de overeenkomsten tussen jullie, kijk waar je een gemeend complimentje over kunt geven, zoek naar een mogelijke samenwerking.
 • Wederkerigheid. Jij, ik, jij, ik…. Return the favor….. van een uitnodiging, stuur een cadeautje mee in een mailing, wees attent voor je omgeving. Geef service, informatie, concessies.
 • Autoriteit. Laat zien dat jij het weet. Gedraag je professioneel, als expert op jouw vakgebied, laat je belangrijke papieren zien, maar geef ook als eerste je zwakke punten toe.
 • Sociale bewijskracht. De kracht van de groep. Geef aan wat (vele) anderen vinden van jouw product/dienst, welke successen zij er mee heb-ben gehad, wat ze er over zeggen.
 • Schaarste. Schaarste maakt exclusief. Benadruk de beperkte tijd waarin iets/ jijzelf verkrijgbaar is, welke unieke eigen- schappen het heeft, hoe exclusief het is.
 • Commitment en consistentie. Het startpunt telt, begin klein, met een simpele toezegging of een al bestaande verbintenis, en bouw van daaruit op. Laat mensen – waar het kan – (in eigen ogen) vrijwillig tot de keuze voor jouw product komen.

Natuurlijk kun je deze beïnvloeders ook inzetten om mensen tot vitaler gedrag te stimuleren.

Wat doe jij? Wat doet jullie organisatie om de vitaliteit van mensen en teams aan te jagen?

Hoe richt jij je team en organisatie zo in dat de kans dat medewerkers het gewenste gedrag laten zien, zo groot mogelijk is? Deel hieronder je tips met collega’s.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan via de social media buttons.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en zou je graag meer willen weten wat wij voor je kunnen doen? Neem dan contact op met Wilga Janssen via het contactformulier hiernaast of via 06 55 79 78 32

Deze sociaal psychologen laten zien hoe je menselijk gedrag beïnvloedt.

De invloed van geloof en de invloed van organisatiecultuur

Vandaag (11.2.2016) verhalen zowel de Volkskrant als Trouw over een onderzoek van de Canadese antropoloog Benjamin Purzycki in Nature. Het onderzoek gaat over het effect van geloof op het sociale handelen. De korte versie: geloven in een straffende god, zorgt ervoor dat mensen goedgeefser zijn aan geloofsgenoten in den vreemde.

Wat heeft dat te maken met organisatiecultuur?

Het onderzoek laat zien dat gedrag van mensen sterk beïnvloed wordt door de waarden en normen van hun omgeving. Voor werknemers is de organisatie met haar cultuur, haar waarden en normen voor het grootste gedeelte van de tijd hun omgeving. Het doet er dus toe welke waarden en normen je in de organisatie hanteert. En welke waarden en normen je als leiders van de organisatie voor leeft.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en zou je graag meer willen weten wat wij voor je kunnen doen? Neem dan contact op met Wilga Janssen via het contactformulier hiernaast of via 06 55 79 78 32

Laat wat van je horen

*