werkend leren & lerend werken: leren van ervaringen

Meer geluk met wijsheid:  werkend leren en lerend werken

Techniek, markten en producten ontwikkelen zich steeds sneller. Dat heeft gevolgen voor jou als professional. Je wilt en moet ook zelf steeds innoveren, verbeteren en vernieuwen om je positie in de markt te behouden of verbeteren. Daarvoor moeten je actief & bewust leren en ontwikkelen. Dat gaat veel beter als je het eigen leerproces begrijpt en gericht kunt (bij) sturen.
Als je eenmaal leert om werkend te leren, heb je daar als medewerker en bedrijf je leven lang profijt van. Je wordt namelijk sneller beter in je vak. Omdat je vakbekwaamheid stijgt, leidt dat tot interessantere opdrachten dus meer werkplezier en persoonlijk geluk.

Wij hebben in onze opleidingsprogramma’s gemerkt dat deelnemers die bewust en actief leren van en voor hun werk, de benodigde vakmatige competenties sneller, beter en breder leren.
Het vergroot je eigen enthousiasme en energie en levert jezelf en je organisatie meer geld op. Alle reden dus om meer en bewuste aandacht te besteden aan het leren zelf.

De thema’s in onze programma’s over ‘werkend leren & lerend werken’

 • Competenties ontrafelen: situaties, gedrag, kennis en kunde, denkpatronen, talenten, persoonlijkheid en drijfveren.
 • Een praktisch en praktijkgericht leerplan maken om zo doelgericht en gestructureerd te werken en leren.
 • Je eigen leerstijlen ontdekken:
 1. Leren van afkijken (waarnemen & leervragen stellen)
 2. Leren van experimenteren (doen en reflectie in doen)
 3. Leren van toepassen handvatten & tips (verzamelen, verwerken & uitproberen).
 • De invloed van je mindset op leren en het ontwikkelen van een stimulerende mindset.
 • Je talenten en persoonlijkheid kennen en benutten.
 • Zelfsturing: pro- en re-actief sturen op leren; o.a. je eigen begeleiding regelen, opdrachten naar je toe hengelen.
 • Je leerplan en je dagelijks leven: elke dag bewust leren.
 • Reflecteren & je blinde vlekken; feedback halen.
 • Zelf-coaching tijdens het leren.
 • Een portfolio opbouwen.

Werkvormen in onze programma’s over ‘werkend leren en lerend werken’:

Vooral leren van en via doen: oefeningen, opdrachten, reflectie, dialoog, handvatten & tips, uitproberen & bijstellen.

De hoofdlijn van onze programma’s

 1. Deelnemers doen vooronderzoek aan de hand van test(en) en een vragenlijst over hun persoonlijke leerervaringen.
 2. Workshop waarin deelnemers inzicht krijgen in de aspecten die van invloed zijn op ervarend leren en een persoonlijk leerprofiel en een werkleerplan formuleren.
 3. Lerend werken in de praktijk. Deelnemers houden een leerlogboek bij via internet en krij-gen persoonlijke en groeps e-coaching van de begeleider en van collega deelnemers. Deelnemers betrekken actief hun eigen werkomgeving bij hun leerproces. Daardoor leren ook de mensen uit hun omgeving om bewuster aandacht te besteden aan hun eigen leer-proces.
 4. Intervisie met de groep deelnemers. In de intervisie komen zowel persoonlijke vragen als nieuwe invalshoeken aanbod.
 5. 3 en 4 herhalen zich een aantal keer.

Wil je graag meer informatie? Mail of bel ons dan. We komen graag met je praten voor een programma en aanpak op maat.