Wil je weten wat je management drijfveren zijn?

Introductieworkshop ‘inzicht in jouw en andermans management drijfveren’

Wij organiseren regelmatig een kennismakingsworkshop. Je leest er hier alles over.

Waarom zou je iets over management drijfveren willen weten?

Nu de ontwikkeling van technieken, vakken en rollen steeds sneller gaat, wordt het voor een professional steeds belangrijker om inzicht te hebben in de eigen drijfveren en talenten. Je moet weten waar je in de basis goed in bent, zodat je snel kunt schakelen naar nieuwe vakgebieden en je nieuwe kennis en kunde eigen kunt maken. Inzicht in je management drives krijg je met de 2e generatie drijfverentest RealDrives.

Nu de ontwikkeling van vakken, rollen, processen en technieken steeds sneller gaat, moet je als teams steeds beter inzicht hebben in de drijfveren en talenten die je als team in huis hebt. En hoe ze op elkaar inwerken. Zodat je als team alle talenten goed benut en zo snel mogelijk productief bent. Inzicht in de management drives van je teamleden krijg je met de 2e generatie drijfverentest RealDrives.

Nu de ontwikkelingen in organisaties, markten en vakgebieden steeds sneller gaan, kun je je bij de werving & selectie en personeelsplanning van medewerkers beter richten op hun drijfveren en talenten dan op de competenties die ze al ontwikkeld hebben. Dat is immers al bijna oude kennis en vaardigheid! Inzicht in de management drives van je (potentiële) werknemers krijg je met de 2e generatie drijfverentest RealDrives.

Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het testen van de management drives met de RealDrives drijfveren test is niet alleen een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

Wat kun je met de RealDrives test? De 2e generatie management drives test.

RealDrives drijfverentestRealDrives is de 2e generatie management drives test en maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van mensen. RealDrives meet zes verschillende drijfveren en gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur.

Een uitslag – de RealDrives driehoek zoals hier getoond – is opgebouwd rond drie gebieden; iemands voorkeur of interne motivatie, zijn kijk op de omgeving en zijn gedrag. Ieder gebied wordt voorgesteld als een cluster van zes meer of minder gekleurde hexagonen. Iedere verdeling van kleuren geeft een uniek patroon. Alle mensen zijn verschillend en ieder mens heeft zijn eigen patroon.

Onderzoek laat zien:

De mens is een stabiele persoonlijkheid met flexibel gedrag

Walther Mischel is een hoogleraar psychologie aan Columbia University. Walter Mischel hij deed veel onderzoek naar de persoonlijkheid en gedrag in een tijd dat nog gedacht werd dat ‘je bent zoals je bent en dat je niet verandert’. Mischel’s onderzoeken lieten juist zijn dat het idee dat mensen stabiele persoonlijkheidstrekken hebben die ervoor zorgen dat we ons consistent gedragen in allerlei situaties een mythe is. In plaats daarvan, zo liet hij zien, gedragen we ons in verschillende contexten erg verschillend. Terwijl we als persoon veel stabieler blijven. Wie zijn hoofd er bij houdt kan dus, vanuit de eigen persoonlijke drijfveren invloed uitoefenen op de omgeving door flexibel te zijn in je gedrag. De RealDrives test geeft daar een fantastische inkijk in: het laat je zien wat je drijfveren zijn, hoe je van daaruit naar de omgeving kijkt en welk gedrag je nu inzet om invloed op die omgeving uit te oefenen. Een mooie basis voor een persoonlijk- of teamontwikkeltraject.

Introductieworkshop ‘inzicht in jouw en andermans management drives’

Wij organiseren regelmatig een kennismakingsworkshop. Je leest er hier alles over.

Meer weten of je aanmelden?

Je kunt meer informatie vragen of je aanmelden bij Wilga Janssen via het contactformulier rechts. Of via 06 5579 78 32.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen, waaronder een aantal artikelen over drijfveren, gedrag en RealDrives.

Delen?

Je kunt via de social media buttons links, deze workshop delen met je netwerk. Wij waarderen dat zeer.